Pārdomām

"Ticība šī vārda plašākajā nozīmē ir daudz vairāk nekā ticība Dieva esamībai vai zinātnisku pierādījumu neņemšana vērā. Ticība ir vēlme dažkārt veltīt sevi tam, ko pilnībā neizprotam. Ticība ir pārliecība par lietām, kas ir lielākas par mums. Ticība ir spēja dažkārt godināt klusumu, bet citkārt - būt pārņemtiem ar aizrautību un pārpilnību, kas ir māksliniecisks impulss, iztēles lidojums, pilnīga saikne ar šo dīvaino un mirdzošo pasauli."

Alans Laitmans(Alan Lightman)

Ticība ir vēlme dažkārt veltīt sevi tam, ko pilnībā neizprotam.

:)