Aktuāli

Svētdien, 10.02. plkst. 18.00 pateicības Sv.Mise.

Priecāsimies kopā ar jums lūgties un svinēt m.Diānas dzimšanas dienu. Sv.Misē dziedās Sv.Franciska draudzes bērnu koris.

Pēc Sv.Mises - agape.

Ceturtdien, 21.02.2019 plkst.19.30 dejas meditācija Rīgas Lutera draudzē.

Priekšzināšanas un pieteikšanās nav nepieciešami.

Ņemiet līdzi klusus, vieglus apavus un kustības un klusuma prieku!

Trešdien, 20. un 27.02. plkst.17.30 dejas meditācija Sv.Ģimenes mājā, Klostera ielā 5.Priekšzināšanas un pieteikšanās nav nepieciešami.

Trešdien, 20. un 27.02. plkst. 20.00 Sv. Rakstu kontemplācija.

Sestdien, 2.03. no 10.00 - 18.00 klusuma retrīts ar dejas meditāciju.

Pieteikšanās rakstot meilu : noela_op@yahoo.de, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, draudzes piederību( ja ir),piedalīšanās laikus.

Dienas kārtība būs atrodama šeit.Līdzi ņemiet klusus, vieglus apavus, pierakstu iespējas, Sv.Rakstus(ja ir),pārtiku kopīgām pusdienām.

Sestdien, 16. un 23.02. plkst. 19.15 Svēto Rakstu studijas "Sālamana Gudrības grāmata" .

Info: m.Hanna - Rita Laue O.P.(Dipl.Theol.), mob.tālr. 26643372, e-pasts: sr.Hannah@bethanien-op.lv

Citi laiki atrodami sadaļā "darbība - izglītība".

Svētdien, 24.02. plkst. 15.00 meditācija bērniem.

Plkst. 16.00 Svētdienas Skola. Plkst. 18.00 visi ejam uz Sv.Misi.

Sv.Mise 2.03. ar Taize dziedājumiem un lūgšanām.

Pēc Sv.Mises - tikšanās un tēja:).

 

 

 

 

Visi dejas meditācijas un kontemplācijas laiki 2018.gadam atrodami sadaļā "darbība - garīgā dzīve".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunumi

:)