Aktuāli

Trešdien, 20.03. plkst.17.30 dejas meditācija Sv.Ģimenes mājā, Klostera ielā 5.

Priekšzināšanas un pieteikšanās nav nepieciešami.Līdzi ņemiet klusus, vieglus apavus vai zeķītes.

Trešdien, 20.03. plkst. 20.00 Sv. Rakstu kontemplācija.

Ceturtdien,21.03. plkst.19.30 dejas meditācija Rīgas Lutera draudzē.

Sestdien, 23.03. plkst. 19.15 Svēto Rakstu studijas "Sālamana Gudrības grāmata" .

Info: m.Hanna - Rita Laue O.P.(Dipl.Theol.), mob.tālr. 26643372, e-pasts: sr.Hannah@bethanien-op.lv

Citi laiki atrodami sadaļā "darbība - izglītība".

Gavēņa laika piedāvājums - ceļā uz Lieldienām kopā ar dominikāņu svētajiem:

21.,28.aprīlī, 4. un 11. aprīlī plkst. 19.00 Sv.Jāzepa klostera kapelā.

Vada: m. Terēze Zviedrāne OP, (reliģijas zinātņu bakalaurs).

E-pasts: tereze_op@inbox.lv, tālr. 29189471

Gavēņa laikā svētdienās plkst.17.00 lūdzamies Krustaceļa lūgšanu.

IZŅĒMUMS: 3.Gavēņa nedēļā Krustaceļa lūgšanu lūgsimies piektdien, 29.03. ar krusta meditāciju dejā.

No 29.-31.martam klusuma retrīts ar dejas meditāciju.

Sākums: piektdien, 29.03. ar vakariņām plkst. 19.00.

20.00 Krustaceļš ar krusta meditāciju un deju.

Noslēgums: 31.03. plkst. 18.00 Sv.Mise.

Iespējams piedalīties vienā dienā:

No 29.03. līdz 30.03.plkst. 18.00.

No 30.03. plkst. 18.00 līdz 31.03.plkst. 18.00.

Pieteikšanās līdz 28.03.: rakstot e-pastu noela_op@yahoo.de, norādot vārdu, uzvārdu, draudzes piederību(ja ir),piedalīšanās laikus.

Dienu kārtība būs atrodama šeit.

 

 

 

 

Visi dejas meditācijas un kontemplācijas laiki 2018.gadam atrodami sadaļā "darbība - garīgā dzīve".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunumi

:)